Náš príbeh

Inovatívna, dôveryhodná a precízna spoločnosť zameriavajúca sa na komplexné služby pre potreby poľnohospodárov, s dlhoročnými skúsenosťami vo vlastnej rastlinnej a špeciálnej rastlinnej výrobe.

Sme rodinná farma a službári zároveň!

„Už ako 8 ročný chlapec som sa aktívne zúčastňoval žatvy cez letné prázdniny. Vždy som mal sklony k poľnohospodárstvu, zaujímala ma technika, rastliny, živočíchy a celé fungovanie poľnohospodárstva. Každým rokom som sa učil a dozvedel viac o celom odvetví, pomáhala mi v tom rodina a samozrejme učili ma chlapi z družstva. Počas študijných rokov na strednej škole som si osvojil vlastné skúsenosti z odboru podnikania, pomocou starého otca som získal poznatky z predaja, odbytu a manažmentu vo vlastnom podnikaní.
Počas brigády v roku 2016, na družstve, u nás ma nepustili na žatvu kvôli nedovŕšenému veku. Bola to pre mňa veľká rana, totižto som chcel vyskúšať žatvu vo vlastnom stroji počas celej sezóny, nie len ako pomocník. V tom momente som si uvedomil, že touto cestou si viac skúseností neosvojím.
Po dlhých týždňoch uvažovania a plánovania, po viacerých schôdzkach so spoločnosťami na predaj strojov som 31.8.2017 zakúpil náš prvý obilný kombajn CLAAS Lexion 670 s lištou Vario 770. Pár týždňov na to sme už mali k dispozícií aj časť mechanizačného strediska na uskladnenie, opravu a údržbu strojov. Po sezóne 2017 a 18 sme vykázali veľmi pekné výsledky a rozhodli sme sa o obohatenie vozového parku traktorovou súpravou CLAAS Axion 830 + Fliegl ASW Gigant 381. Veľmi veľká pochvala patrí môjmu parťákovi, Jurajovi Sebőovi, ktorý nás aj dodnes posilňuje!
V roku 2020 po kúpe druhého Lexiona sme mali veľké rokovanie s našou zahraničnou spolupracujúcou bankou a oddelením účtovníctva pre našu firmu, kde sme sa rozhodli o kontinuálnom prechode zo živnosti, resp. SHR na s.r.o.” – hovorí konateľ spoločnosti ASVM, s.r.o. Marián Vörös ml. a pokračuje:

„Musím však dodať, že uplynutím rokov a vykonaním služieb pre našich klientov sme si osvojili dobré meno a vzrástol nám dopyt po kombajnoch a iných službách. Preto sme zobrali aj tretí náš kombajn a iné náradia, prijali nové pracovné sily a zosilnili spektrum služieb. V prítomnosti už máme 3 vysoko výkonné obilné kombajny, traktor, teleskopický nakladač, príves a množstvo pôdospracujúcich náradí, veľkú klientelu, ako na Slovensku tak aj v zahraničí, veľmi šikovný a mladý tím a pokrývame takmer všetky druhy služieb pre farmárov.
Obrovská vďaka patrí pani manželke, ktorá svojimi kreatívnymi nápadmi a svojou pomocou pomáha, aby naša spoločnosť rástla, chlapom, bez ktorých by to nešlo a každému spolupracovníkovi a obchodným partnerom.”

Kontaktuj nás

ico_count_1-1.png

14158

Pozberané hektáre

vaha-2.png

123875

Pozberané tony

ico_count_3-1.png

103

Hektáre farmy

ico_count_4-1.png

18

Množstvo techniky

Časová os spoločnosti ASVM, s.r.o.

2017

Založenie spoločnosti

Vznik našej spoločnosti (ešte ako Marián Vörös ml.) sa datuje na rok 2017. V tomto roku sme zakúpili náš prvý obilný kombajn a začali s prvou kukuričnou sezónou.

2019

Rozširovanie vozového parku

Počas roku 2019, po vykázaní pekných výsledkov za prvé 2 roky a na základe dopytu trhu sme v roku 2019 nakúpili 5 nové techniky a prijali nových členov do tímu ASVM, s.r.o.

2021

Kontinuálny prechod

V roku 2021 prebehla transformácia spoločnosti na terajšiu s.r.o. a zakúpili sa ďalšie techniky na spĺňanie požiadaviek našich partnerov.

2022

Začiatok rodinnej farmy

V roku 2022 naša spoločnosť začala s rastlinnou aj so špeciálnou rastlinnou výrobou.

Naši partneri

agrall.png
agroporgres.png
cento-holding.png
fliegl.png
jo.png
logo_liveIT-masolata-1.png

Spojte sa s nami

Spoločne s našim tímom pracujeme na tom, aby sme vedeli promptne vyhovieť všetkým Vašim požiadavkám. Ak potrebujete včas, efektívne a kvalitne odvedenú prácu, hľadajte nás s dôverou!